Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:
Kanał wideo na youtube.com z transmisjami Mszy Świętych i liturgii z kościoła Św. Szczepana w Brynicy.

Kontakty

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica - kontakt@brynica.opole.pl

Sołtys wsi Brynica - soltys@brynica.opole.pl

Parafia św.Szczepana w Brynicy - kancelaria@parafia.brynica.opole.pl

Strona Szkoły - http://www.sp_brynica.wodip.opole.pl/

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA MIEJSCOWOŚCI

17 stycznia 2021 - Zamknięcie zjazdu na Gróbek od strony kościoła

Od ponad miesiąca na portalach społecznościowych związanych z naszą wsią toczy się dyskusja na temat projektu przebudowy skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i ks. Klimasa. Potrzeba przebudowy i inicjatywa są jak najbardziej słuszne, jednak trzeba dokonać zmian w projekcie jeszcze przed realizacją (szkoda, że tematu nie pddano szerszej dyskusji przed przesłaniem pisma do ZDW).
Przebudowa skrzyżowania ma się ograniczyć do wyłączenia możliwości zjazdu i wjazdu z drogi głównej od strony kościoła i pozostawieniu jedynie możliwości wyjazdu i wjazdu na ul. Ks. klimasa na wprost w kierunku Opola. Spowoduje to w konsekwencji znaczny spadek bezpieczeństwa względem sytuacji obecnej, a w tej chwili i tak jest źle. Mieszkańcy Gróbku są w znaczącej większości przeciwni takiej zmianie. Jeśli nie pojawi się nowa racjonalniejsza propozycja ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich będą zmuszeni do działan formalnych w kierunku zablokowania przebudowy wbrew ich interesowi i bezpieczństwu.
W sprawę zaangażowany jest radny Tomasz Żelasko jednak od miesiąca nie ma żadnej informacji ze strony ZDW, a już w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową. W kosztach przebudowy partycypuje też Gmina Łubniany i oczekiwania mieszkańców zostały również przekazane Wójtowi Pawłowi Wąsiakowi za pośrednictwem radnego Tomasza Żelasko.
Przed skierowaniem formalnych pism do wszystkich stron zanagażowanych w projekt przebudowy trzeba odpowiedzieć na pytanie, którą opcję akceptuje wiekszość mieszkańców ulic Klimasa i Kwiatowej. Są 3 możliwości :

1. Przebudowa według nowego projektu, tzn. zamknięcie zjazdu od strony kościoła i pozostawienie tylko zjazdu i wyjazdu obecnie na wprost w kierunku Opola (dla wszystkich rodzajów pojazdów od rowerów po duże maszyny rolnicze)
2. Pozostawienie zjazdu od strony kościola jako ulicę jednokierunkową (tylko do zjechania z główej) ze znakiem stop przed wjazdem na odcinek ul. Klimasa na wprost ku Opolu. Z lewej strony byłby dodatkowy pas dla rowerzystów.
3. Pozostawienie skrzyżowania bez zmian i tylko poprawienie jakości nawierzchni oraz oznakowania.

Podpinam szkic tego, co jest problemem w nowym projekcie. Jako mieszkaniec Gróbku od urodzenia pokonuję to skrzyżowanie na różne sposoby zarówno pojazdami o gabarytach roweru, osobówek, busów jak i wielkogabarytowych składów rolniczych. Moje sugestie wynikają z doświadczenia i zdrowego rozsądku. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że uda nam sie jako mieszkańcom pozyskać modernizację tego skrzyżowania, a następnie będzie konieczna jego kolejna przebudowa, bo będzie jeszcze trudniejsze w eksploatacji jak obecnie (szczególnie dla rolników). Opis problemu jaki musi uwzględnić projektant na szkicu.

Krzysztof Marsolek

5 stycznia 2021 - Paczkomat w Brynicy? To możliwe - zagłosuj!

Paczkomat w Brynicy? Czemu nie!
Wszystkich mieszkańców Brynicy i gości naszej strony internetowej prosimy o głosowanie za umieszczeniem paczkomatu w centrum naszej wsi. Zmobilizujmy się, bo nie jesteśmy wcale taką małą wsią, a paczkomat w naszej miejscowości byłby znaczącym usprawnieniem.
Głosować należy tutaj klikając na mapie w ikonkę z paczkomatem na środku oraz zaznaczyć na kolejnym okienku, że nie jesteśmy robotem: https://inpost.pl/blisko-ciebie/glosuj-na-miejsce#50.806111,17.935900 .

5 stycznia 2021 - Inicjatywa lokalna to coś, co działa!

Dzięki wnioskowi złożonemu przez mieszkańców wsi w ramach inicjatywy lokalnej, Brynica zyskała nowe, błyszczące stojaki na rowery. Zostały one zamontowane w miejscach często odwiedzanych przez rowerzystów: na parkingu przy budynku OSP, w którym odbywa się wiele zajęć rekreacyjnych oraz przy placu zabaw obok boiska LZS w Brynicy; do tej pory nie było tam możliwości bezpiecznego pozostawienia roweru.
Fundusze z Inicjatywy lokalnej, (która jest formą realizacji zadań publicznych realizowanych przez jednostkę samorządową we współpracy z mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej) przyszły z pomocą tym, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i napisali wniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw na wykonanie i zamontowanie stojaków. To proste zadanie ma na celu przede wszystkim zwiększyć komfort rowerzystów, ale również zadbać o walory estetyczne naszej miejscowości.
Warto pamiętać o możliwościach, jakie daje Inicjatywa lokalna, bo dzięki pozyskiwanym w ten sposób środkom mamy możliwość współtworzyć lokalną rzeczywistość na zasadach autentycznej współpracy.
Dlatego warto wykorzystywać potencjał miejscowych firm i producentów, tym razem też nie było inaczej - za profesjonalne wykonanie podziękowania należą się Patrykowi Czorze.


Inicjatorzy wniosku


30 grudnia 2020 - Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI pozyskała środki z kolejnego projektu!

Tym razem udało nam się pozyskać dotację w ramach Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Nasz projekt Aktywna Brynica zyskał aprobatę Zarządu Województwa Opolskiego, dzięki czemu znaleźliśmy się w gronie 22 szczęśliwców spośród 64 złożonych ofert.
Z pozyskanych środków zakupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, który bardzo ułatwi nam od strony technicznej organizację życia kulturalnego dla mieszkańców naszej gminy, jak również województwa opolskiego, uczestniczących w naszych przedsięwzięciach.
Działania podejmowane przez Fundację służą przede wszystkim integracji
i promowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki pozyskanej bazie sprzętowej będziemy mogli, współpracując z innymi podmiotami
z terenu gminy Łubniany, dysponującymi inną bazą techniczną, organizować wydarzenia po znacznie obniżonych kosztach, co niewątpliwie przełoży się na komfort odbiorców.
Zakupiony sprzęt wpłynie na jakość podejmowanych przez nas inicjatyw w zakresie działań non profit w obrębie szeroko pojętej kultury.

Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI


26 grudnia 2020 - Czas świąt, to czas, kiedy trzeba pamiętać!

Czas świąt, to czas, kiedy trzeba pamiętać! Dlatego Uczniowie i Przedszkolaki z Brynicy (przy wsparciu Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu "Aktywni") zadbały w tym roku o samotnych i najstarszych Mieszkańców naszej wsi, przygotowując dla Nich maleńkie upominki. Do każdego z nich, dzięki Księdzu Proboszczowi dołączony został opłatek. Staraliśmy się dotrzeć do większości naszych Seniorów.
Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o tym, aby BYĆ RAZEM nie tylko na święta!


Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy,
Publiczne Przedszkole w Brynicy,
Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu "Aktywni"


26 grudnia 2020 - O Brynicy i św. Szczepanie w TVP3 Opole

Dziś rano w prgramie z serii Oblicza Wiary przygotowanym przez nasz regionalny ośrodek TVP3 Opole mogliśmy zobaczyć i posłuchać kim był św. Sczepan nasz brynicki patron i jak jego kult wpłynął na wiele obszarów związanych z naszym życiem. W programie przygotowanym przez redaktor Hannę Honisz można usłyszeć ks. proboszcza Krzystofa Mroza, organistę Krytiana Czecha oraz rolnika Gerarda Borta. Fragment programu o Brynicy do obejrzenia pod adresem http://www.brynica.opole.pl/filmy/2020_12_26__Oblicza_Wiary_Brynica.mp4 .

opracowanie - Krzysztof Marsolek

24 grudnia 2020 - Życzenia ŚwiąteczneTaka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój
Dzieciątko małe w żłóbku już leży
Kto tylko może, do niego bieży.
W miłości, szczęściu i pomyślności
Życzę Wam roku pełnego radościW imieniu swoim oraz członków
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica
Krzysztof Marsolek, administrator strony

24 grudnia 2020 - Życzenia Świąteczne


24 grudnia 2020 - Życzenia Świąteczne


13 grudnia 2020 - Zmarł śp. Józef Pogrzeba

W sobotę zmarł mieszkaniec Brynicy śp. Józef Pogrzeba. Całe swe życie związał Brynicą. Urodzony w 1933 roku doświadczył trudnego okresu wojny. Od dzieciństwa przejawiał talent muzyczny co dzięki ciężkiej pracy zaowocowało tym, iż stał się zawodowym muzykiem. Jego talent był na tyle duży, iż został członkiem orkiestry Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, gdzie pracował aż do emerytury. Jego głównym instrumentem był kontrabas. Oprócz dzialalności zawodowej udzielal się też dla mieszkańców Brynicy., m.in. w 1970 r. powstał przy szkole zespół mandolinistów (zrzeszający 10 osób), którego był kierownikiem. Pamiętamy go też jako szefa naszej orkiestry dętej, która przez wiele lat towarzyszyła nam podczas różnych uroczystości. Grał w niej na tenorze.
Podczas swojej pracy w filharmoni miał zaszczyt grać w wielu miejscach Europy i świata, m.in. na dworze króla Hiszpanii, w Niemczech w Deutsche Oper am Rhein, Oper Stuttgart, Bayerische Staatsoper, przez wiele lat koncentrował wraz z baletem Paryskim Ballet dr I'Opera National de Paris podróżując po całym świecie. Za swoją działalność artystyczną otrzymał także odznaczenia państwowe.
Mieszkańcy Brynicy zapamiętają go też jako zapalonego myśliwego, gdyż to hobby realizował aż do późnej starości.
Śp. Józef Pogrzeba był człowiekiem skromnym przez co tak niewiele wiemy o jego talencie i działalności jako muzyka. Jego osiągnięcia kolejny raz pokazują, że choć Brynica nie jest tak wielka to jednak rodzi tak wielkie talenty.

Krzysztof Marsolek na podstawie archiwum rodziny.


Msza pogrzebowa śp. Józefa Pogrzeby we wtorek 15 grudnia 2020r. o godzinie 10:00 w kościele parafialnym w Brynicy.


6 grudnia 2020 - Podziękowania

Dzisiejszy dzień związany z obchodami Św. Mikołaja przechodzi do historii, nie mniej chciałem złożyć podziękowania:
- wszystkim dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym za ich dzisiejsze uśmiechy,
- Św. Mikołajowi oraz Aniołkom: Ani, Ewie, Sybilli, Martynie, za pomoc w rozdaniu prezentów,
- kierowcy Krzysztofowi, za szybką zmianę pojazdu Św. Mikołaja,
- administratorowi Krzysztofowi - za sprawny serwis internetowy na portalach społecznościowych,
- Panu Jerzemu za kontakt z pomocnikami Św. Mikołaja w "makro" w sprawie paczek,
- Grupie 30+ za przygotowanie wieńca adwentowego oraz jego zamontowanie, w szczególności: Krzysztofowi i Dominice, Mateuszowi i Ani, Mateuszowi i Sabinie, Łukaszowi i Karolinie, Adrianowi i Agnieszce, Markowi i Monice. Patrykowi i Darii,
- sponsorom: Urzędowi Gminy w Łubnianach za dofinansowanie paczek oraz Adrianowi za sfinansowanie pojazdu Św. Mikołaja.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia

Relację z wizyty św. Mikolaja w Brynicy można zobaczyć profilu społecznościowym miejscowości - https://www.facebook.com/BrynicaOpole


28 listopada 2020 - Zaproszenie do wypełnienia ankiet na temat kierunku rozwoju naszego regionu


26 listopada 2020 - Już niedługo Mikołaj odwiedzi brynickie dzieci


11 listopada 2020 - Święto Niepodległości

Wszystkie dzieci w Brynicy obchodziły Narodowe Święto Niepodległości: Przedszkolaki - stacjonarnie, a w szkole - zdalnie!

Zapraszamy na filmowe relacje


www.brynica.opole.pl/filmy/2020_11_listopada_szkola.mp4


www.brynica.opole.pl/filmy/2020_11_listopada_przedszkole.mp4


9 listopada 2020 - Brynica ma swój profil na Facebook

Postęp w obszarze mediów społecznościowych wymusza wszędzie zmiany i Strona Wsi Brynica nie mogła już dłużej się temu opierać. Już w 2013 roku Facebook stworzył wirtualny profil naszej Brynicy ale dopiero wczoraj został udostępniony szerokiemu gronu odbiorców. Jest on uzupełnieniem samej strony, a zarazem jej rozwinięciem w kierunku szybszego przekazu skróconych wersji informacji. Jak to będzie funkcjonować i na ile nie stanie się kolejnym miejscem do wzajemnych potyczek czy hejtu to zależy wyłącznie od nas mieszkańców Brynicy.
Ze swojej strony zapraszam do nadsyłania nowych postów lub linków do istniejących tych wszystkich, którzy chcą się podzelić czymś ciekawym lub ważnym.


Krzysztof Marsolek - administrator profilu wsi Brynica

4 listopada 2020 - Zaproszenie

ZAPROSZENIE


Zapraszam w sobotę 7 listopada o godz. 8.30 wszystkich chętnych do prac związanych z uporządkowaniem Centrum Brynicy. Proszę zabrać z sobą miotły, grabie i co najważniejsze dobry humor.
Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


4 listopada 2020 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - IV rata, będzie zbierany w dniach 12-13.11.2020r. tj. w czwartek od godziny 17.00-19.00 oraz piątek od godziny 8.00-10.00 w Sali OSP w Brynicy.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


17 października 2020 -Zmarł Pan Paweł Ciernia


Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Pawła Cierni. Panu sołtysowi Markowi Cierni, Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica i
Mieszkańcy Brynicy oraz SurowinyW związku z zagrożeniem epidemicznym oraz ograniczeniami z tego wynikającymi nie wszyscy mogą uczestniczyć w modlitwach za zmarłego oraz pogrzebie, stąd różaniec za duszę śp. Pawła Cierni będzie transmitowany na kanale youtube Parafii Brynica w niedzielę o godzinie 17:00 , a pogrzeb we wtorek 20 października o godzinie 10:00.

29 sierpnia 2020 - Ogłoszenie


29 sierpnia 2020 - Sukces Bryniczanki

Miło nam poinformować o sukcesie naszej mieszkanki Martyny TrontwOgólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” organizowanym przez PTTK, w którym została wyróżniona drugą nagrodą. Jest jedyną osobą z naszego województwa, która otrzymała nagrodę zarówno w kategorii prac indywidualnych, jak i zbiorowych w XXVII edycji konkursu. Jej praca „Milczące kamienie, które tak wiele mogłyby powiedzieć…”została wyłoniona jako najlepsza w eliminacjach szkolnych oraz wojewódzkich, aż trafiła do etapu centralnego. Tylko w etapie wojewódzkim oceniono 314 prac, a w etapie centralnym 63 prace.

Serdecznie gratulujemy Martynie sukcesu!


19 sierpnia 2020 - Zmarł ks. Jan Kozioł

Z przykrością zawiadamiamy, że wczoraj zmarł ksiądz Jan Kozioł. Posługę pełnił aż 59 lat.
Pogrzeb śp. ks. Jana Kozioła odbędzie się w rodzinnej parafii w Dobrzeniu Wielkim (diec. opolska). Eksporta w czwartek 20 sierpnia o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.

Msza św. pogrzebowa w piątek 22 sierpnia o godz. 11.00 w kościele filialnym pw. św. Rocha (kościół na cmentarzu parafialnym przy ul. św. Rocha) w Dobrzeniu Wielkim. Po niej nastąpią dalsze uroczystości na cmentarzu parafialnym.

Jan Kozioł księdzem został 26 marca 1961 roku i był nim przez prawie sześć dekad. W 2007 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Opolu. Miał także związki rodzinne z Brynicą.

Więcej informacji o śp. Ks. Janie na stronie https://zgg.gosc.pl/doc/6472372.Zmarl-sp-ks-Jan-Koziol

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

24 lipca 2020 - We Antreju....


23 czerwca 2020 - Dziś w nocy zmarł ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

W nocy 23 czerwca 2020 r. po ciężkiej chorobie zmarł ks. prof. Radosław Chałupniak. Byl on od kilkunastu lat naszym mieszkańcem. Angażowal się zarówno w pracę dydaktyczną, grup oazyjnych , a także w obszarach dzialalności społecznej również na terenie Brynicy. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie eksportacja w piątek, 26 czerwca o 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Szczepana w Brynicy. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 27 czerwca o 10.00 w tym samym kościele.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

16 maja 2020 - We Antreju....

10 maja 2020 - Zmiana sposobu transmisji mszy i liturgii z kościoła w Brynicy

W związku z wymogami opisanymi w dekrecie Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai z 30 kwietnia 2020 r., możliwościami łącza internetowego radiowego jakie posiadamy (to przede wszystkim) i chęcią ochrony wizerunku osób przebywających w świątyni poza godzinami sprawowania liturgii (sprzątanie, itp.) nastąpiła zmiana sposobu transmisji poprzez Youtube. Do tej pory każda liturgia pojawiała się na kanale naszej parafii jako indywidualne wydarzenie, które było dostępne do odtworzenia jeszcze przez jakiś czas po jego zakończeniu. W kończącym się tygodniu zapisy liturgii stawały się niewidoczne od razu po po zakończeniu ale widoczne były kolejne zaplanowane transmisje.

Od jutra na kanale Youtube naszej parafii będzie widoczna tylko jedna transmisja o ciągłym statusie „Na żywo”. W momencie gdy nie będzie nadawany obraz z wnętrza świątyni zobaczymy planszę iż transmisja jest offline (jak widać to na dołączonym obrazku). W momencie rozpoczęcia nadawania pojawi się przekaz ze świątyni, jak do tej pory. Dla subskrybentów kanału nie będzie już możliwości używania przypomnień oraz powiadomień o nowych wydarzeniach. Godziny transmisji trzeba znaleźć samodzielnie na stronie parafii lub w gazetce.

Powrót do formy transmisji z podziałem na liturgie stanie się możliwym do implementacji jedynie w przypadku zmiany łącza internetowego na pracujące bez przerw (np. światłowód), co nie jest przewidywane w Brynicy w najbliższej perspektywie czasowej.

Na kanale Youtube będą się natomiast pojawiać dodatkowe wydarzenia o charakterze jednorazowym ( jak np. transmisja z Grabczoka w najbliższą środę).


Krzysztof Marsolek

10 maja 2020 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - II rata, będzie zbierany w dniach 13-14.05.2020r. tj. w środa i czwartek od godziny 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


30 kwietnia 2020 - LOKALNIE TEŻ MOŻE BYĆ KULTURALNIE - JUŻ ZA NAMI!

Niestety, już za nami półroczny projekt Lokalnie też może być kulturalnie, realizowany z dotacji Fundacji PZU.
Od października do marca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy mieli możliwość korzystania z oferty kulturalnej miasta Opole. Dzięki pozyskanym środkom finansowym dzieci odwiedziły Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz Galerię Współczesną w Opolu, gdzie na kreatywnych i twórczych warsztatach mogły dać upust swoim emocjom. Ponadto wzięły udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez filharmoników opolskich, zarówno w ich siedzibie w Opolu, jak również gościnnie w murach naszej szkoły. W tym czasie uczniowie obejrzeli również spektakle teatralne w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. A. Smolki oraz w kinie Helios.
6 miesięcy to wystarczający czas, aby połknąć kulturalnego bakcyla. Obcowanie ze sztuką wyzwala tylko pozytywne emocje i pozwala na odkrywanie nieznanych pokładów własnych możliwości twórczych.
Projekt Lokalnie też może być kulturalnie zaistniał w naszej brynickiej przestrzeni, dzięki grantowi pozyskanemu przez Fundację Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni z Brynicy. Fundacja PZU od wielu lat wspiera kulturę, a poprzez swoje programy w znaczący sposób szerzy do niej dostęp. Zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego stoi w zgodzie z mottem fundacji: "Blisko ludzi i ich potrzeb", której jednym z celów jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży.
Nauka przez sztukę i zabawę jest najlepszą z możliwych jej wersji, bo jak mawiał Konfucjusz: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem."


Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu "Aktywni"

17 kwietnia 2020 - "Zielenią Zaprószone"


15 kwietnia 2020 - Pomimo świąt złodzieje nie próżnowali w Brynicy.

Współwłaściciel firmy Best Opebel - realizującej inwestycję w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Brynicy do Świerkli zwrócił się z gorącym apelem o pomoc w znalezieniu 2 skradzionych ładowarek KOMATSU WA70 o wartości ok. 500 tys. zł. Ładowarki zostały skradzione w Surowinie w trakcie Świąt Wielkanocnych. Jedna ze skradzionych ładowarek jako cechę charakterystyczną ma pękniętą tylnią klapę silnika, co prawda została naprawiona, ale ślad pozostał. Jeśli ktoś zauważył nietypowe zachowanie osób w pobliżu miejsca parkowania ładowarek - proszony jest o kontakt na numer 604410215 lub 508371055 (mailowo biuro@bestopebel.pl ). Czeka wysoka nagroda (20 tys. zł) i zapewniona poufność.
Dwie koparki wyglądające jak ta na zdjęciu znajdowały się jeszcze w Wielką Sobotę na parkingu budowy na końcu Surowiny pod lasem (wyjazd w kierunku Świerkli). Jeśli ktoś zobaczyłby takie koparki gdzieś zaparkowane lub na lawtach niech zwróci na to szczególną uwagę i wyśle sms lub zadzwoni.

13 kwietnia 2020 - Koncert od wnuka dla Omy

Dziś podczas transmisji porannej mszy na Youtube mieliśmy okazję słyszeć grający flet. Nie mieliśmy okazji jednak zobaczyć kto gra. Wykonawcą byl Pascal Wiench z Łubnian, który w ten sposób sprawił prezent swojej babci Pani Helenie. Obchodzila ona dziś urodziny i jako jedna z nielicznych w dobi eograniczeń mogła usłyszeć koncert wnuka na żywo.
Przy okazji życzenia Blogoslawieństwa Bożego i Zdrowia. 100+ lat!


tekst - Krzysztof Marsolek

10 kwietnia 2020 - ŻyczeniaŚwiąteczne Życzenia:

zdrowia, optymizmu oraz chęci do działania z
Brynicy dla Brynicy

5 kwietnia 2020 - Problemy techniczne z transmisją Mszy Świętych z kościoła Św. Szczepana

W związku z przeciążeniem łączy do transmisji w Youtube niektóre zaplanowane przekazy z Mszy Świętych z kościoła Św. Szczepana w Brynicy mogą być przerywane lub ich realizacja okaże się niemożliwa. Intensywnie pracujemy nad zapewnieniem ciągłości i jakości transmisji, jednak w związku z tym iż obecnie transmisje do Youtube są prowadzone z wielu kościołów jednocześnie łącza oraz serwery nie zapewniają wystarczającej przepustowości dla strumieni video. Prosimy o wyrozumiałość.

Krzysztof Marsolek

2 kwietnia 2020 - Zostań w domu bo pralkę też ci dowiozą.

Zwróciła się do nas firma z pobliskich Czarnowąs, która proponuje sprzedaż zdalną z dowozem i montażem w domu. Jak podkreśla właściciel głównie z myślą o tych, którym urządzenia odmówiły skutecznie dalszej pracy w dobie zakazu wychodzenia z domu. Przesłaną ulotkę prezentujemy.

tekst - Krzysztof Marsolek

Informacje archiwalne w zakladce po lewej ARCHIWUM

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego